กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562
Logo Sports Chulaครั้งที่ 41-1


หน้าแรก            ประวัติ            ตราสัญลักษณ์            FB:กีฬาบุคลากรจุฬาฯ และกีฬา สกอ. จุฬาฯ


Mascot กีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41

MASCOT 41_121261          MASCOT 41_121261


ข้อมูลพิธีเปิด


ข้อมูลพิธีปิด

  • กำหนดการพิธีปิดการแข่งขันกีฬำภายในของบุคลากรจุฬำฯ คลิก…
  • ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ คลิก…
  • รายชื่อคณะ หน่วยงาน สถาบัน ศูนย์ ที่ร่วมงานเลี้ยง-ลำดับขบวนและการแสดงในพิธีปิด

ภาพและวีดีโอการแข่งขัน


รายละเอียดกีฬาทุกชนิด ประกาศ /ระเบียบ /ใบสมัคร /โปรแกรมการแข่งขัน/ผลการแข่งขัน

>กอล์ฟ ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>กรีฑา ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>กีฬาทางน้ำ ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>เซปักตะกร้อ ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>เทนนิส ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>เทเบิลเทนนิส ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>แบดมินตัน ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>บิลเลียด & สนุกเกอร์ ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>โบว์ลิ่ง ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>เปตอง ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>ฟุตบอล >>ประกาศ
>>ระเบียบ
ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>วอลเลย์บอล ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>หมากกระดาน ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>ฟุตซอล ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>วอลเลย์บอลชายหาด ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>บาสเกตบอล
>แชร์บอล
ประกาศ/ระเบียบ

ระเบียบแชร์บอล

สมัครทางออนไลน์

สมัครทางออนไลน์

โปรแกรมการแข่งขัน

โปรแกรมการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

>กีฬาพื้นเมืองไทย ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>กรรเชียงทางบก ประกาศ/ระเบียบ ใบสมัครการแข่งขัน โปรแกรมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
>ประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด ผลการประกวดขบวนพาเหรด
ผู้ถือป้าย และการแสดง
ผลการแข่งขัน

กีฬาภายในของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562


>>ข้อมูลครั้งที่ 40 ประจำปี 2561