สนามจินดารักษ์

ประวัติความเป็นมา สนามจินดารักษ์

ในปี พ.ศ.2485 ช่วงของสงครามเอเชียมหาบูรพา นาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาได้ย้ายสถานที่ตั้งกรมพลศึกษาไปอยู่ที่วังจันทรเกษม และโรงเรียนพลศึกษากลางไปไว้ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศต่อมาเมื่อสงครามยุติ มหาเสวกโทพระยาจินดารักษ์ได้ย้ายที่ทำการกรมพลศึกษา กลับมาอยู่ที่สนามศุภชลาศัยในสนามกีฬาแห่งชาติ มีการปรับปรุงพัฒนาและก่อสร้างสนามกีฬาในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติเพิ่มขึ้น
สนามกีฬาต้นโพธิ์ เป็นสนามกีฬาหนึ่งในสนามกีฬาแห่งชาติ และในปี พ.ศ.2526 ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อสนามกีฬาต้นโพธิ์ เป็นสนามจินดารักษ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์และเกียรติประวัติแก่ มหาเสวกโทรพระยาจินดารักษ์ (จำลอง สวัสดิชูโต) อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา

สนามฟุตบอล Outdoor ขนาดเล็ก โทร. 0 2218 2868

DSC_0367     DSC_0365

DSC_0364