หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานศูนย์กีฬาฯ


dsc_2745     dsc_2730

dsc_2759     dsc_2787

อาจารย์ สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เพื่อศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสถานที่
และสนามกีฬาต่างๆ ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ (วันที่ 14 ธันวาคม 2560)


dsc_2414    dsc_2401

dsc_2402    dsc_2407

dsc_2436    dsc_2437

dsc_2442    dsc_2463

dsc_2484    dsc_2489

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ นายบัญชา ชูทรงเดช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับนิสิต คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการและงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำ 50 เมตร อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ครั้งนี้ (วันที่ 14 กันยายน 2560)


dsc_2344    dsc_2337

dsc_2353    dsc_2359

dsc_2364    dsc_2379

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ นายบัญชา ชูทรงเดช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, และ น.ส.อังคณา สิรชัยรัตน์ ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี ได้ให้การต้อนรับ บรรยายเรื่องการบริหารงาน,
การบริหารการเงินและการบัญชี, การบริหารสนามกีฬา และแนะนำสถานที่สนามกีฬาต่างๆ ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
แก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ครั้งนี้
(วันที่ 13 กันยายน 2560)


dsc_2258     dsc_2265

dsc_2273     dsc_2274

dsc_2281     dsc_2283

dsc_2299     dsc_2307

dsc_2308     dsc_2312

dsc_2315     dsc_2317

dsc_2319     dsc_2330

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ นายบัญชา ชูทรงเดช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  ได้ให้การต้อนรับ กล่าวบรรยาย และแนะนำสถานที่สนามกีฬาต่างๆ ของศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ แก่คณะอาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
วันที่ 7 กันยายน 2560


dsc_5141     dsc_5135

dsc_5163     dsc_5166

dsc_5178     dsc_5180

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
ผู้อำนวยการ, อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการ นายบัญชา ชูทรงเดช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อการศึกษาดูงานที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ในวันที่ 8 มีนาคม 2560


dsc_3825     dsc_3821

dsc_3830     dsc_3841

dsc_3814     dsc_3839

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล
ผู้อำนวยการ, นายบัญชา ชูทรงเดช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อการศึกษาดูงานที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560


DSC_9604DSC_9618

DSC_9629DSC_9638

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการศึกษาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)

วันที่ 19 มกราคม 2558


DSC_9054

DSC_9056
 

 

 

ณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557


DSC_8964    DSC_8997

DSC_9015    DSC_9025

อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557


DSC_8917    DSC_8906

DSC_8927    DSC_8941

อาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557


DSC_2161   DSC_2162

DSC_2165   DSC_2166

คณะอาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2557


DSC_1642   DSC_1638

DSC_1615   DSC_1633

DSC_1654   DSC_1657

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557