หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานศูนย์กีฬาฯ

DSC_9604DSC_9618

DSC_9629DSC_9638

 

 

 

 

 

 


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการศึกษาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน)
วันที่ 19 มกราคม 2558


DSC_9054

DSC_9056
 

ณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ วันที่ 11 ธันวาคม 2557


DSC_8964    DSC_8997

DSC_9015    DSC_9025

อาจารย์ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557


DSC_8917    DSC_8906

DSC_8927    DSC_8941

อาจารย์ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557


DSC_2161   DSC_2162

DSC_2165   DSC_2166

คณะอาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต วันที่ 22 สิงหาคม 2557


DSC_1642   DSC_1638

DSC_1615   DSC_1633

DSC_1654   DSC_1657

คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557