สนามกีฬาในร่ม 2

เป็นอาคารโรงยิมอเนกประสงค์ พื้นไม้ปาเก้ ใช้เฉพาะกิจ เช่น กิจกรรมพิเศษ/การแข่งขันและการฝึกซ้อมกีฬา แต่ปัจจุบันได้ปรับเป็นสนามเทเบิลเทนนิส 10 โต๊ะ เปิดให้บริการเฉพาะ อาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08-00-21.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์   เวลา 09.00-18.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร. 0-2218-2879, 0-2218-2843