อัตราค่าสมัครสมาชิก
cu-stadium-regulation

อัตราค่าสมาชิก (31 มีนาคม 2554)


>>ดาวน์โหลด…ใบสมัครสมาชิก<<


 สมาชิก

ประเภทบุคคล

สมาชิกแบบรายปี

สมาชิกแบบรายเดือน

 1. สามัญ ก บุคลากรมหาวิทยาลัย / บุคลากรเกษียณ(เสียค่าสมาชิก) อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนิสิตจุฬาฯ สังกัดคณะและส่วนกลางไม่ต้องเสียค่าสมาชิก (เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ) ฟรี
 2. สามัญ ข
นิสิตจุฬาฯ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
360 บ./คน/ปี (เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ) ฟรี
150 บ./คน/ปี (เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ) ฟรี
 3. สามัญสมทบ ก ครอบครัวสมาชิกสามัญ ก / สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และครอบครัว 2,000 บ./คน/ปี

 4. สามัญสมทบ ข

นักศึกษาสถาบันสมทบของจุฬาฯ 1,500 บ./คน/ปี
 5. วิสามัญ ประชาชนทั่วไป 10,000 บ./คน/ปี (ใช้ได้ทุกสนาม)

 6. วิสามัญสมทบ
ครอบครัวของสมาชิกวิสามัญ

8,000 บ./คน/ปี

 7. วิสามัญเฉพาะสนามกีฬา ประชาชนทั่วไป

5,000 บ./คน/ปี/สนาม

1,000 บ/คน/เดือน

 8. วิสามัญสมทบเฉพาะสนามกีฬา9. ฟิตเนสรายปี ครอบครัวของสมาชิกวิสามัญเฉพาะสนามกีฬาประชาชนทั่วไป

3,000 บ./คน/ปี/สนาม

7,000 บ./คน/ปี/สนาม

หมายเหตุ : ค่าบัตรสมาร์ทการ์ด 100 บาท/คน/ปี (ยกเว้นสมาชิกรายเดือน)

หลักฐานการสมัครสมาชิก

 สามัญ ก 1. รูปถ่าย1นิ้ว จำนวน 1 รูป   2.สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณของมหาวิทยาลัย
3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 3 เดือน (กีฬาว่ายน้ำเท่านั้น) และอื่นๆ
 สามัญสมทบ ก 1. รูปถ่าย1นิ้ว จำนวน 1 รูป   2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  4. สำเนาทะเบียนสมรส [กรณีคู่สมรสของสมาชิสมาคมนิสิตเก่า หรือบุคลากร]
5. สำเนาสูจิบัตร [กรณีเป็นบุตรของสมาชิกสมาคม]   6. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 สามัญสมทบ ข 1. รูปถ่าย1นิ้ว จำนวน 1 รูป   2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 วิสามัญทุกประเภท 1. รูปถ่าย1นิ้ว จำนวน 1 รูป   2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน   3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 3 เดือน
  หมายเหตุ  : บุคลากร นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ไม่ต้องเสียค่าสมาชิก (เพราะเป็นสมาชิกอัตโนมัติอยู่แล้ว)

                : สมาชิก 1ท่าน สามารถนำแขกมาใช้บริการได้ไม่เกิน 3 คน    โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ศูนย์กีฬาฯ กำหนด (ยกเว้น สระว่ายน้ำ และฟิตเนส สมาชิกไม่สามารถนำแขกมาใช้บริการได้)

 

อัตราค่าบริการทั่วไป

 

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญสมทบ

สมาชิกวิสามัญ/สมทบ

แขกของสมาชิก

 ค่าธรรมเนียมการใช้สนาม

ฟรี

ฟรี

ฟรี

 50 บ./คน/ครั้ง
(ยกเว้น สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น)

สนามกีฬาในร่ม&
สปอร์ตคอมเพล็กซ์
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เซปัดตะกร้อ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ยูโด  มวย ยิมนาสติก
สระว่ายน้ำ 25, 50 เมตร เทนนิส หัองออกกำลังกาย คาราเต้ เทควันโด พันดาบ โยคะ แอโรบิค และห้อง Indoor Sports
 สนามกีฬาจุฬาฯ
สนามฟุตบอล ลู่วิ่ง
  หมายเหตุ  : การใช้สนามฟุตบอลต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์กีฬาฯ ก่อนเท่านั้น                  : การใช้สนามเทนนิส หลัง 18.00 น. เป็นต้นไป ต้องเสียค่าบำรุงไฟฟ้า 40 บ./สนาม/ชม.
 ยืมอุปกรณ์กีฬา
ไม้แบดมินตัน          20 บ./อัน/ชม.
ไม้เทนนิส               30 บ./อัน/ชม.