ศูนย์กีฬาฯ กับแวดวงจุฬาฯ


DSC_7226     DSC_7228     DSC_7230

รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง และอาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องด้วยในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2561)


DSC_6685     DSC_6687

DSC_6692     DSC_6693

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561)


DSC_6676     DSC_6677

DSC_6678     DSC_6680

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในครบรอบ 70 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561)


DSC_6663     DSC_6665

อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์
รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561)


     IMG_5938     IMG_5939

อาจารย์วงศ์พัทธ์  ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนา
(วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2561)