ศูนย์กีฬาฯ กับแวดวงจุฬาฯ


dsc_2612     dsc_2615

อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันจันทร์ที่30 ตุลาคม 2560


dsc_2606    dsc_2607

dsc_2608     dsc_2609

อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ 20 ตุลาคม 2560


dsc_2496    dsc_2497

dsc_2499    dsc_2503

อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ 15 กันยายน 2560


dsc_2243      dsc_2244

อาจารย์สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี แห่งการสถาปนาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560


img_9153      img_9155

อาจารย์ สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาส วันสถาปนาครบรอบ 55 ปี บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560


dsc_0983      dsc_0985

อาจารย์ สุวัฒน์ กลิ่นเกษร รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
วันสถาปนาครบรอบ 21 ปี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560


DSC_0655

ครบรอบวันสถาปนา 98 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29 มกราคม  2558


DSC_8897
DSC_8901

ครบรอบวันสถาปนา 49 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557