เปิดรับสมัคร แล้วกับ  3 โครงการ
ปุยนุ่น NIGHT RUN/Fun walk, NIGHT SPORT Mix,
ปุยนุ่น Chula Smart Health

กลับมาอีกครั้งกลับโฉมใหม่ ในโครงการ ปุยนุ่น Chula Smart Health


ใบสมัคร>>> (NIGHT RUN/Fun walk)  >>รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ >>(ลำดับ 1 – 100) >>(ลำดับ 101-200) 

>>(ลำดับ 201-300)  >>(ลำดับ 301-400)  >>(ลำดับ 401-500)  >>(ลำดับ 501-553)


ใบสมัคร>>> (Chula Smart Health)


ใบสมัคร>>> (>>ระเบียบการแข่งขัน>> ใบสมัครวอลเลย์บอล, >>โปรแกรมแข่งขัน)

(>>แบดมินตัน  ประกาศ/ใบสมัคร >>โปรแกรมแข่งขัน)


โปรเตอร์ Night Run3-1

7.2 กม

เดิน 2.3 กม

โปรเตอร์ Night Sport Mix2-1

โปรเตอร์ ปุยนุ่นChula Smart Health1