ตารางวันหยุด  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
*วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560 หยุดบริการทุกสนาม (เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช)
*วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 หยุดบริการทุกสนาม (เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการพิเศษตามมติ ครม.) 
1. สนามกีฬาในร่ม 1
2. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)
3. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ
4. สระว่ายน้ำ 25 เมตร 
5. สนามเทนนิส 
6. สนามกีฬาในร่ม 2 
7. สนามจันทนยิ่งยง 
8. สนามจินดารักษ์ 
9. ฟิตเนสกลางแจ้ง
*เปิดบริการ ฟรี ทุกวัน สำหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป