ตารางวันหยุด  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ศููนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ หยุดให้บริการ ในวันที่ 13 – 17 เมษายน 2560
เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ไทย และวันหยุดชดเชย

 

1. สนามกีฬาในร่ม 1

2. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex) 
3. สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ฯ
4. สระว่ายน้ำ 25 เมตร 
5. สนามเทนนิส 
6. สนามกีฬาในร่ม 2 
7. สนามจันทนยิ่งยง 
8. สนามจินดารักษ์ 
9. ฟิตเนสกลางแจ้ง
*เปิดบริการ ฟรี ทุกวัน สำหรับอาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และประชาชนทั่วไป