ประกาศการเข้า-ออก อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน และสนามกีฬาในร่ม 1 จะเปิดใช้ระบบการเข้า – ออก อาคา

May 16, 2019   Chulalongkorn University Sports Center

ประกาศ

ตั้งแต่วันที่  1  กรกฏาคม  2562  เป็นต้นไป

**********

          อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน และสนามกีฬาในร่ม 1 จะเปิดใช้ระบบการเข้า – ออก  อาคารเต็มรูปแบบโดยการใช้บัตรประจำตัวอาจารย์ บุคลากร นิสิต  นักเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ สแกนที่เครื่องตรวจเข้า – ออกสำหรับประชาชนทั่วไปต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชนกับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ด้านหน้าก่อนเข้าทุกครั้ง

กรณีบัตรมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้ได้ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. อาจารย์และบุคลากรติดต่อที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี5 ชั้น 5

โทร 0-2218-0155  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.

  1. นิสิต ติดต่อที่สำนักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2 โทร 0-2218-0016

หรือดาวน์โหลดแอป  CU NEX  ได้ที่ App Store  และ Google Play หรือ

โทร CU NEX Call Center 02-008-6556  ตลอด 24 ชั่วโมง

  1. นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ติดต่อที่แผนกสมาชิกสัมพันธ์สำนักงานชั้น1ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯโทร 0-2218-2848ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา08.00 – 17.00 น.
  2. สมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ติดต่อที่แผนกสมาชิกสัมพันธ์ สำนักงานชั้น 1 ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯโทร. 0-2218-2848ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  3. ประชาชนทั่วไป แลกบัตรประจำตัวประชาชนกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านด้วย

หมายเหตุหากมีการขอใช้เป็นกลุ่มคณะจะดำเนินการเปิดระบบเข้า – ออก ให้เป็นกรณีๆไป

 

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประกาศเข้าอาคาร