สนามพัตกอล์ฟ (ด้านหน้าสนามกีฬาในร่ม)

http://www.cusc.chula.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/Golf2554.jpg

สนามพัตกอล์ฟ (ด้านหน้าสนามกีฬาในร่ม)  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ได้ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าสนามกีฬาในร่มโดยปรับปรุงเป็นสนามพัตกอล์ฟ
ทั้งนี้ได้รับประโยชน์ 2 ด้าน คือในสวยงาม และเพิ่มพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย

สนามพัตกอล์ฟ  เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 07-00-18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-2878