ประกาศ
เรื่องการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ร้านที่ 1 )
ณ บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ


02ร้าน Complex11 ศูนย์กีฬาฯ 8มค.62

03ร้าน Complex11 ศูนย์กีฬาฯ 8มค.62

04ร้าน Complex11 ศูนย์กีฬาฯ 8มค.62