ภาพและผลการแข่งขันการแข่งขัน
CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018


>>คลิ๊กดูผลการแข่งขัน<<


ภาพการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขัน CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง และ อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ให้การต้อนรับประธานในพิธีและดูแลในการจัดการ การแข่งขัน CU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2018 ในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดี

DSC_9177     DSC_9189

DSC_9196     DSC_8896

DSC_8988     DSC_8882

(คลิกชมภาพการแข่งขันได้ทั้งหมดตามลิงค์นี้เลย…)