ชาวจุฬาฯ ยุคใหม่ สุขภาพดี ถ้วนหน้า กับ…  (คลิ๊กดาวน์ใบสมัครได้ที่นี่…)
โครงการ  Fit and Firm 2019 ฟรี
ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

ที่อยากออกกำลังกาย อยากจะมาเล่นฟิตเนส  แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร  ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

1โครงการ Fit and Firm 2019

รับจำนวนจำกัด  50  คนต่อรุ่น  จะสมัครมาเป็นหน่วยงาน  คณะ  หรือเป็นทีมกลุ่มเพื่อน
ได้หมด  ทีมละ  10  คน  พร้อมทำประวัติสมรรถภาพทางกาย  มีกิจกรรมสนุกๆ ระหว่างการฝึก และติดตามผลหลังการฝึกเสร็จสิ้น เพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนโดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแล แนะนำวิธีการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิด

รุ่นที่  1  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม  2561

รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่  1  มกราคม – 31  มีนาคม  2562

รุ่นที่  3  ระหว่างวันที่  1  เมษายน – 30 มิถุนายน  2562

รุ่นที่  4  ระหว่างวันที่  1  กรกฏาคม – 30  กันยายน   2562

ช่วงเวลาการฝึกระหว่าง  16.00 – 21.00 น.  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  กิจกรรมแล้วแต่กลุ่มตามความเหมาะสม

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องมา.. ออกกำลังกาย…สู้สู้
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ 0-2218-2843 ,0-2218-2874-7 ,083-001-4539