ประกาศ Update (8 มค. 62)
เรื่องการให้เช่าสถานที่ เพื่อจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ณ บริเวณสนามเทนนิส  ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ


01ร้านสนามเทนนิส Update 8 มค.62

02ร้านสนามเทนนิส Update 8 มค.62

03ร้านสนามเทนนิส Update 8 มค.62