โครงการ “ออกกำลังกาย 3 หมู่” (ฟรี)
กิจกรรมคลาส Circuit Training, Core Ads และStretching
สำหรับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกศูนย์กีฬาฯ


Promote ออกกำลังกาย 3 หมู่ copy

โครงการ“ออกกำลังกาย 3 หมู่” (ฟรี)
โดย  :ศศิวิมล กกฝ้าย

กิจกรรมคลาส Circuit Training ,Core Ads และStretching สำหรับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และสมาชิกศูนย์กีฬาฯ

เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องกิจกรรม ฟิตเนส ชั้น 2
อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (Sport Complex)

วันจันทร์ เวลา 07.30 – 08.15 น. คลาส Circuit Training
วันพุธ เวลา 07.30 – 08.15 น. คลาส Core Ads
วันพฤหัสบดี เวลา 18.15 – 19.00 น. คลาส Stretching

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งมีส่วนช่วยให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร มีสุขภาพแข็งแรงและบริการสังคม โดยดำเนินการจัดโครงการ “ออกกำลังกาย 3 หมู่” มี

กิจกรรมคลาส Circuit Training ,Core Ads และ Stretching
คลาส Circuit Training คือการฝึกแบบวงจรเป็นการผสมผสานการฝึกกล้ามเนื้อและการบริหารหัวใจ โดยฝึก Weight Training หลายท่าอย่างต่อเนื่องทำให้กล้ามเนื้อเฟิร์มกระชับและได้ทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินแถมทำให้หัวใจแข็งแรง
คลาส Core Ads คือการฝึกร่างกายที่เน้นฝึกแกนกลางลำตัว ประกอบด้วย หน้าท้อง สะโพก และหลัง ช่วยสร้างความมั่งคง ให้ร่างกายมีการทรงตัวและการเคลื่อนไหวดีขึ้น
คลาส Stretching คือ การยึดเหยียดกล้ามเนื้อ ลดการบาดเจ็บ ลดการปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายและช่วยปรับท่าทาง ( posture )

ติดต่อ สอบถาม

– ฟิตเนส ชั้น 2 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (Sport Complex)
โทร. 02 218 2843