โครงการ ลีลาศสำหรับผู้บริหาร ฟรี


การเต้นลีลาศ ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง ที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกส่วนของร่างกาย หากออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้ามเนื้อแข็งแรง หัวใจ ปอด หลอดเลือด การหมุนเวียนของโลหิต การสูบฉีดโลหิตและระบบการเผาผลาญภายในร่างกาย ระบบฮอร์โมน ระบบขับถ่ายดีขึ้น ลดความตึงเครียด ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ และสามารถช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น

PowerPoint Presentation