ภาพกิจกรรมโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่  (ฟรี) และรายเอียดโครงการฯ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ จัดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ฟรี สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เปิดคลีนิคสอนวิ่งให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ที่สนใจในการวิ่งในครั้งนี้
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
เป็นผู้กล่าวรายงานวัถตุประสงค์โครงการฯ และรองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพิ่มจำนวนนักวิ่งหน้าใหม่
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรง
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการออกกาลังกายโดยการวิ่ง และได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการวิ่ง ที่ถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ออกกาลังกายวิ่ง ภายในสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนั้นยังมีวิทยกรสอนวิ่ง โดยอาจารย์สถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน) กรรมการบริหารสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เริ่มวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามจุ๊บ)
**ระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์)
**สถานที่ในการวิ่ง ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามจุ๊บ)
**เวลา 17.00 – 20.00 น.

DSC_6877     DSC_6897

DSC_6911     DSC_7186

DSC_7121     DSC_7148

>>(คลิก…ชมภาพกิจกรรมโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ตามลิ้งค์นี้เลย…)<<


โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่  (ฟรี)

เชิญชวน นิสิต อาจารย์ บุคลากรจุฬาฯ สมาชิกศูนย์กีฬาฯ และประชาชนทั่วไป

เข้าร่วมโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เปิดคลีนิคสอนวิ่งให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ที่สนใจวิ่ง  โดยอาจารย์สถาวร จันทร์ผ่องศรี (ครูดิน)

เริ่มเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เปิดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น

ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงวิ่งสู่ชีวิตใหม่  ติดต่อได้ที่โทร. 02-218-2868


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<       >>ดาวน์โหลดกำหนดการ<<


>>สมัครทางออนไลน์ กดตามลิ้งค์นี้เลย…<<<

หรือทางคิวอาร์โค้ด
thumbnail_qr ใบสมัครวิ่งสู่ชีวิตใหม่


1แผ่นวิ่งสู่ชีวิตใหม่ A4, A3