เปิดสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โครงการค่ายกลางวัน Leadership Kids Camp 2019 ครั้งที่ 49
01Leadershipkidscamp2019Cusc


ภาพ/วีดีโอ (ค่ายที่แล้ว) กิจกรรมโครงการสามารถเข้าไปดูและดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพได้ทาง
Facebook  ชื่อ Leadershipkidscamp หรือคลิก…ลิงค์ได้เลย…


พิมพ์ใบสมัครดาวน์โหลด

ตารางกิจกรรม>

รุ่นที่ 1
>ระดับอนุบาล
รายละเอียดกิจกรรม

>ระดับประถมศึกษา
รายละเอียดกิจกรรม

รุ่นที่ 2
>ระดับอนุบาล
รายละเอียดกิจกรรม

>ระดับประถมศึกษา
รายละเอียดกิจกรรม

เมนูอาหารประจำวัน
>รุ่นที่ 1
>รุ่นที่ 2

profileภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 1 คลิกตรงนี้เลย
รุ่นที่ 2 คลิกตรงนี้เลย

02-1Leadershipkidscamp2019Cusc