ศูนย์กีฬาฯ เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


DSC_6646     DSC_6653

DSC_6635     DSC_6644

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ มีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมในโครงการชาวจุฬาฯ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม กรรมการบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการ รองศาสตราจารย์วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการ อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ในครั้งนี้

(ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้กดตามลิ้งค์นี้)