ภาพกิจกรรมคลินิกจักรยาน นักปั่นหน้าใหม่


ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี อาจารย์วงศ์พัทธ์ ลัดดาดาพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดในการจัดโครงการรณณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจอยากขี่จักรยาน ได้มีแนวทางในการเริ่มขี่จักรยานหน้าใหม่ ตลอดจนเรียนรู้การเลือกซื้อจักรยานคันแรก และได้ทราบกฎ กติกา มารยาทในการขี่จักรยาน ให้แก่ อาจารย์ บุคลากร นิสิต สมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาคมชาวจุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00-16.00 น. ณ บริเวณ โถง 1 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน

DSC_9765     DSC_9565

DSC_9583     DSC_9649

DSC_9704     DSC_9773

(คลิก…ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ตามลิ้งค์นี้เลย…)