ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำหนักงาน บริหารงานทั่วไป P6 (การเงินและบัญชี)


02การเงินและบัญชี61

03การเงินและบัญชี61

04การเงินและบัญชี61