(ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำหนักงาน บริหารงานทั่วไป P6 (การเงินและบัญชี)


A1ขยายเวลาการเงินและบัญชี62

A2ขยายเวลาการเงินและบัญชี62

A3ขยายเวลาการเงินและบัญชี62