ครบรอบ 20 ปี ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2559

130x250cm.1ผืน

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอขอบคุณ ชาวจุฬาฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าของขวัญ ทั้งคณบดี ผู้อำนวยการ คณะ สถาบัน วิทยาลัย สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานอื่นๆ ดูภาพได้ในลิงค์นี้